ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝ


Ενοικίαση Τροχόσπιτου – Αυτόνομο υγιεινής 80m από την θάλασσα
(2 άτομα)
40€
Ενοικίαση Τροχόσπιτου – Αυτόνομο υγιεινής 80m από την θάλασσα
(3 άτομα)
45€
Ενοικίαση Τροχόσπιτου – Αυτόνομο υγιεινής 80m από την θάλασσα
(4 άτομα)
50€
Ενοικίαση Τροχόσπιτου – Αυτόνομο υγιεινής 80m από την θάλασσα
(5 άτομα)
55€