ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ BUNGALOW

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ BUNGALOW

Ενοικίαση Bungalow πλήρως εξοπλισμένο 80m από την θάλασσα (2 άτομα)

Τιμή: 50€

Ενοικίαση Bungalow πλήρως εξοπλισμένο 80m από την θάλασσα (4 άτομα)

Τιμή: 65€