ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ BUNGALOW

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ BUNGALOW

Low Season:
10/4 – 30/6
1/9 – 15/10

High Season:
1/7 – 30/8 

Ενοικίαση Bungalow πλήρως εξοπλισμένο 80m από την θάλασσα (2 άτομα)

Τιμή: 50 € – 55 €

Ενοικίαση Bungalow πλήρως εξοπλισμένο 80m από την θάλασσα (3 άτομα)

Τιμή: 60 € – 65 €

Ενοικίαση Bungalow πλήρως εξοπλισμένο 80m από την θάλασσα (4 άτομα)

Τιμή: 65 € – 70 €